Nyheter och Tips

Bra med tidig kontakt med fysioterapeut

Patienter med besvär i muskler och leder är ofta minst lika betjänta av att komma till en fysioterapeut som till en läkare när de söker hjälp på vårdcentral. Över tid tycks Hälsoeffekten till och med vara något bättre om patienten först kommer till fysioterapeut.               Forskning.se                                                                                                                      Remissfrihet råder vilket innebär att du kan söka sjukgymnast utan föregående kontakt med läkare. Kostnad för besök 100 kronor (landstingstaxa), frikort gäller.


Unga idrottare kan behöva årslång paus efter korsbandsoperation

Minst ett års rehab, och noggranna tester, det bör vara ett krav, innan unga personer återupptar knäkrävande idrotter efter korsbandsoperation. Risken är annars stor att de åter skadar sig.  Forskning.se


Vi kan fånga upp unga med psykisk ohälsa tidigare

Den psykiska ohälsan bland unga är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Hur kan unga med psykisk ohälsa fångas upp och få stöd i ett tidigt skede? Det var frågan på Fysioterapeuternas webbsända frukostföreläsning tidigt i april.                                      Fysioterapi.se

Fysioterapeuters insatser kan leda till att barn och ungdomar blir mer trygga i sin kropp, säger specialistfysioterapeuten Ulrika Wallbing. Foto: Lois Steen
Fysioterapeuters insatser kan leda till att barn och ungdomar blir mer trygga i sin kropp, säger specialistfysioterapeuten Ulrika Wallbing. Foto: Lois Steen

Fysisk och kulturell aktivitet minskar demensrisken

Kulturella aktiviteter och fysisk aktivitet i medelåldern kan minska kvinnors risk att drabbas av demens senare i livet. Det visar en studie som publicerats i tidskriften Neurology.                        Fysioterapi.se


Det är aldrig för sent att  börja träna

När vi blir äldre försämras muskelcellernas funktion på flera sätt. Men det finns hopp. Med träning kan man få även gamla och trötta muskelceller att rycka upp sig och prestera bättre. Karolinska Institutet


Ryggproblem vanligt bland elitidrottande ungdomar

Ungdomar som idrottar på elitnivå har oftare besvär i ländryggen än ungdomar som tränar på lägre nivå. För att kunna läka är det viktigt att behandla skadorna i ett tidigt skede, visar en studie från Umeå universitet. Forskning.se


Kraftigt sänkt fysisk aktivitet bland unga

Mellan år 2000 och 2017 sjönk den fysiska aktiviteten, mätt i steg per dag, med 24 procent för 14-åriga flickor och med 30 procent för jämnåriga pojkar. Det visar en studie vid Göteborgs universitet som jämfört den vardagliga fysiska aktiviteten bland äldre barn och ungdomar i några kommuner i sydöstra Sverige. Forskning.se


FÖRSÄMRING AV KONDITIONEN I DEN SVENSKA ARBETSFÖRA BEFOLKNINGEN SEDAN 1995

En ny studie från GIH baserad på en unik databas med över 350 000 män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen visar en kraftig nedgång av maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, mellan åren 1995 och 2017. I hela studiepopulationen minskade konditionen med 10,8 procent och andelen med en hälsofarlig låg kondition ökade från 27 procent till 46 procent.
- Detta är en av de första och största studierna såväl nationellt som internationellt som kunnat visa på hur konditionen förändrats de senaste årtionden i den allmänna befolkningen. Hälsoförebyggande insatser måste sättas in för att förhindra denna negativa trend, säger Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid GIH.
Studien är baserad på en unik databas från HPI Health Profile Institute på över 350 000 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år i den arbetsföra befolkningen. Studiedeltagarna har genomgått en Hälsoprofilbedömning och fått sin kondition beräknad via ett icke-maximalt konditionstest på cykel. Förutom en kraftig nedgång i hela studiepopulationen så visade resultaten att nedgången var kraftigare för män, yngre åldersgrupper, lågutbildade och de som bodde i landsbygdslän. - Det intressanta var att bara en tredjedel av nedgången berodde på en samtidig viktuppgång. Det innebär att den större delen av nedgången berodde på en nedgång av aerob kapacitet, förmodligen på grund av minskad fysisk aktivitet av tillräcklig intensitet för att bibehålla eller påverka konditionen, säger Elin Ekblom Bak.
Det har tidigare gjorts sammanställningar av förändringar av aktivitetsnivå och idrottsdeltagande där deltagare själva har rapporterat sina aktiviteter. Många av dessa har visat på en ökning av aktivitetsnivån de senaste åren. - Det är dock vanligt att man vid självrapportering överskattar sin aktivitet. I denna studie har ett mer objektivt mått som reflekterar aktivitetsnivå använts, säger Elin Ekblom Bak.
- Resultaten är alarmerande och bekräftar den utbredda uppfattningen att vi rör på oss mindre idag än tidigare. Det är viktigt att insatser sätts in för att bryta denna nedgående trend, speciellt i de grupper där nedgången är som störst. Preventivt hälsoarbete, såväl inom som utanför hälso- och sjukvården med vägledning och motivationsstöd, är en metod som vi vet har vetenskapligt stöd att fungera. På GIH finns bland annat en Friskvårdslotsmottagning, dit personer som fått Fysisk aktivitet på Recept, FaR, kan komma och få detta stöd, säger Elin Ekblom Bak.


Nacken hos truckförare utsätts för tuff belastning

Truckförare vrider på huvudet 222 gånger i timmen, enligt en ny unik studie. En av forskarna bakom den, Charlotte Wåhlin, vill att fysioterapeuter ska ta med sig arbetslivsfrågorna in i behandlingsrummet. Fysioterapi.se


Balansera mera- kampanj för att förhindra fallolyckor

Balansera mera - tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, är en nationell kampanj som årligen genomförs vecka 40, och i år är det den 1-7 oktober. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar hur man själv kan minimera risken för att falla.

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Varje år faller cirka 70 000 personer och skadar sig så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Drygt 1000 personer dör. De allra flesta som faller är 65 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla.

Ladda ner broschyr med tips och råd för att undvika fallolyckor i vardagen, klicka på ikonen nedanför denna text.


Oro för att inte passa in kan ge unga smärta i kroppen

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Mathilda Wurm vid Örebro Universitet. Forskning.se


Matmönster viktigare för hälsan än enskilda livsmedel

Äter du mycket kyckling, pasta, ost, dressing och oljor? Eller hör du till gruppen som konsumerar mycket yoghurt med flingor men avhåller dig från kaffe och kött? Forskare vid Lunds Universitet har studerar hur olika grupper av människor äter efter olika matmönster. Vissa konsumtionsmönster är mer hälsosamma än andra. Forskning.se


Skräddarsydd styrketräning framgångsfaktor vid fibromyalgi

Fibromyalgi och styrketräning har ofta betraktats som en omöjlig kombination. Men med rätt stöd och individanpassade övningar uppnår kvinnliga patienter avsevärda hälsoförbättringar, visar forskning vid Sahlgrenska akademin. Forskning.se


Ständig smärta försämrar inlärningsförmågan

Långvarig smärta påverkar den kognitiva förmågan - oavbruten smärta ger också ökad känslighet för smärta i andra kroppsdelar. Ständig smärta påverkar hjärnans funktioner mer än om smärtan tar pauser, visar forskning från Linnéuniversitetet. Forskning.se


Tummen upp för vardagsmotion

Det verkar som att fysisk aktivitet på låg nivå såsom vardagssysslor har större effekt på hälsan än man tidigare trott. Genom att ersätta en halvtimmes stillasittande mot fysisk aktivitet med låg intensitet kan risken för hjärt-kärlsjukdomar minska med 24 procent enligt en studie vid Karolinska Institutet. Forskning.se

Vardagsmotion ger oanade hälsovinster
Vardagsmotion ger oanade hälsovinster

Ryggoperationer är ofta onödiga visar global granskning 

Miljontals människor över hela världen får fel vård för ländryggssmärta, enligt en ny global granskning som publicerats i The Lancet. Många med ryggont opereras i onödan fast majoriteten kan bli bra med hjälp av träning och strategier för att hantera smärtan. Fysioterapi


Konservativa behandlingar vid spinal stenos jämförda 

I en japansk studie har tre konservativa behandlingsmetoder för spinal stenos jämförts. Resultaten visar bland annat att akupunktur kan förbättra fysisk funktion hos patienter med lumbal spinal stenos. Fysioterapi

Akupunktur kan förbättra fysisk funktion hos patienter med lumbal spinal stenos
Akupunktur kan förbättra fysisk funktion hos patienter med lumbal spinal stenos

Styrketräning är inte farligt för barn

Det är inte farligt att styrketräna även om man är ung. Bara man gör rätt och inte belastar för mycket, det säger mamman och fysioterapiforskaren Sofia Ryman Augustsson.  Sveriges Radio


Styrketräning ger äldre kvinnor mer muskler - om de äter rätt

Äldre kvinnor som styrketränar ökar sin muskelmassa - om de följer en kostplan där ett högt intag av omega-3 ingår. Det är ett av resultaten i idrottsforskaren Emelie Strandbergs avhandling.  Örebro Universitet


Nya avgifter vid läkarbesök

Regionfullmäktige har beslutat att justera upp avgifterna för läkarbesök inom öppen vård med 30 kronor. De har även beslutat att justera upp avgifterna för besök hos övriga grupper med 20 kronor. Högkostnadsskyddet är oförändrat 900 kronor per tolvmånadersperiod. Avgiftsjusteringen gäller från 1/1 - 2018.

Besök hos läkare ökar från 120 till 150 kronor - Besök hos specialistläkare från 130 till 160 kronor - Besök hos sjukgymnast ökar från 80 till 100 kronor.