Laserbehandling

Laserbehandling - medicinsk laser - lågeffektlaser (LLLT)
Laserbehandling är en behandlingsmetod för att minska smärta och svullnad samt stimulera till snabbare läkning. Behandlingsmetoden är verksam vid en mängd smärttillstånd i muskler, ligament, senskador och leder och SBU rekommenderar behandlingsmetoden vid långvarig nacksmärta. Laserbehandling stimulerar kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden har använts sedan 1960-talet och det finns runt 4000 publicerade studier på både celler, djur och människa.

Jag använder medicinsk laser för behandling av akuta, subakuta och långvariga smärttillstånd. Behandlingsmetoden minskar smärta och svullnad, den är en av få behandlingsmetoder som lämpar mycket väl vid akuta skador där det är viktigt att fort få ned svullnad och stimulera läkningsprocessen i vävnaden. Och då stimulering av läkning samt smärtlindring alltid är bra används metoden med fördel även vid subakuta och långvariga smärttillstånd. Vid just långvarig nacksmärta är laserbehandling en av få verksamma behandlingsmetoder och rekommenderas av SBU (statens beredning av medicinska och social utveckling) Medicinsk laser är ett bra komplement till egenvård, rehabträning och andra former av behandlingsmetoder vid olika skador och sjukdomstillstånd.

Jag använder medicinsk laser vid
Tendinoser och tendiniter
• tennisarmbåge
• golfarmbåge
• impingement
• benhinneinflammation
• hälseneinflammation
• schlatterknä - morbus Schlatter
Nervrelaterade besvär
• Karpaltunnelsyndrom
• Ischias och radikulopatier
Absoluta fördelar med laserbehandling
Till skillnad från många andra metoder kan laserbehandling med fördel utföras vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör att det är ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer. Eftersom behandlingen inte är smärtsam och dessutom icke-invasiv (d.v.s. man går inte in med nål eller liknande genom huden) kan även personer som är rädda för nålar ha ett alternativ till exempelvis akupunktur vid behandling av smärta. Dessutom har man sett att många besvär som har varit svårbehandlade med annan typ av behandling kan svara positivt på laserbehandling.
Fördelar i korthet:
• Inflammationsmodulerande
• Smärtlindrande
• Minskar svullnad
• Påskyndar läkning
• Användas på akuta skador
• Användas på långvariga och svårbehandlade besvär
• Riskfritt
• Milda, få biverkningar
• Det känns inte
• Kan ge snabbt resultat som håller över tid

Jag använder Irradias laserbehandlingsutrustning då de är marknadsledande. Irradia är ett svenskt medicintekniskt företag som specialiserat sig på lasermedicin och har över 30 års erfarenhet inom detta område.